Lietuvos Respublikos teisės aktai

Keleivių vežimus Europos Bendrijos teritorijoje reglamentuojantys teisės aktai

Transporto lengvatos

Pagrindiniai transporto lengvatų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimai