Geriausia dovana – padėka žodžiu arba raštu

Bendrovėje nepriimame jokių dovanų, teikiamų dėl Bendrovės darbuotojų atliekamų funkcijų, taip pat neteikiame tokių dovanų patys. Dovanomis laikome bet kokį materialinę vertę turintį daiktą, paslaugą ar kita naudą (nuolaidas, apmokymus, maitinimą, apgyvendinimą, pramogas, šventinius vakarėlius, renginius ir pan.). Bendrovės darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti tokią dovaną ar kvietimą, turi atsisakyti tai padaryti ir pasiūlyti atsidėkoti paprasta padėka. Pati geriausia dovana mums – Jūsų įvertinimas, todėl pakaks padėkoti žodžiu arba parašyti atsiliepimą raštu.

   Gerbiame tradicijas

Išimtį taikome tik dovanoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai). Šias dovanas priimame ir teikiame patys. Jei tokios dovanos vertė neviršija 150 eurų, Bendrovės darbuotojas gali ją pasilikti sau. Jei tokios dovanos vertė viršija 150 eurų, ji laikoma valstybės nuosavybe. Bendrovės darbuotojas tokiu atveju turi perduoti dovaną saugoti Bendrovėje.

   Rekomenduojama

Jeigu esate Bendrovės darbuotojas ir konkrečioje situacijoje iš tiesų nežinote, kaip turėtumėte pasielgti, kad išvengtumėte interesų konflikto ir kitų korupcinių rizikų, šias abejones atvirai išdėstykite savo tiesioginiam vadovui, Bendrovės vadovui ar už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui (Bendrovės administratorei-personalo spec.) ir paprašykite pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje. Jei tokios abejonės kyla Bendrovės klientui, geriausia būdas jas išsklaidyti – dovanos visai neteikti.

Bendrovės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

Veiksmų bendrovėje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.