UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS

SKELBIMAS

     UAB Kretingos autobusų parkas skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo antrąjį viešąjį prekių aukcioną. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais vieta – Vytauto g. 114, Kretinga. Posėdis vyks 2020 m. gegužės 26 d. 10:00 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti asmenys.

    Dėl papildomos informacijos apie aukcioną kreiptis į vyr. inžinierių Nerijų Baublį, tel. 8 698 35 432, el. paštas transportas@kretingosap.lt. Parduodamą turtą galima apžiūrėti iš anksto susitarus darbo dienomis iki aukciono dienos. Turto apžiūra vyks 2020 m. balandžio 30 iki gegužės 26 d. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).

     Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienoms iki 2020 m. gegužės 26 d. 10:00 val., adresu Vytauto g. 114, Kretinga.

     Aukciono dalyvių ir žiūrovų mokestis mokamas pavedimu į sąskaitą Nr. LT114010041800090294, esančią Luminor Bank AS.

     Atsiskaitymas už parduodamą turtą per tris darbo dienas po aukciono pabaigos mokamas pavedimu į anksčiau minėtą sąskaitą.

Parduodamo turto sąrašas:

Eil. Nr. Gar. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Pagaminimo metai Valstybinis numeris Pradinė pardavimo kaina Eur be PVM Pastabos
1. 53 Dennis Javelin 1 1996 EJK298 2100
2. 54 Dennis Javelin 1 1996 EJK299 2100
3. 55 MAN 11.230 1 1994 EGU580 2100
4. 52 MERCEDES BENZ 817 1 1999 FDB496 1050 Iškomplektuotas, techniškai netvarkingas
5. 103 SETRA S315 1 1997 EEM887 1050 Iškomplektuotas, techniškai netvarkingas

     Kiekvienas objektas bus parduodamas atskirai. Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra. Aukciono dalyviai ir žiūrovai turi sumokėti garantinį piniginį įnašą, kurio suma yra 10 % nuo pradinės pardavimo kainos.

     Trečiasis aukcionas (neįvykus antrajam) įvyks 2020 m. birželio 2  d.

     Papildoma informacija ir informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamą turtą ir jo pradinę pardavimo kainą pateikiama https://www.kretingosap.lt/naujienos/aukcionas2/.

Direktorius                                                                                                        Arvydas Dyburys