UAB Kretingos autobusų parkas išnuomoja viešojo nuomos konkurso būdu dalį pastato-sandėlio, esančio adresu Vytauto g. 114B, Kretinga (pastato unikalus numeris – 5697-2010-4081) ir dalį žemės sklypo, esančio Vytauto 114B, Kretinga (kadastro Nr. 5634/0008:950). Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 326,79 m2. Patalpas galima apžiūrėti nuo 2019 m. kovo 26 d. iki 2019 m. balandžio 8 d. darbo dienoms  nuo 9:00 iki 12:00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Nerijų Baublį telefonu 8 698 35432, el. p. transportas@kretingosap.lt. Visos patalpų ir žemės nuomos konkurso sąlygos yra paskelbtos UAB Kretingos autobusų parko internetiniame puslapyje www.kretingosap.lt.

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR ŽEMĖS NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas