UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS

SKELBIMAS

     UAB Kretingos autobusų parkas skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais vieta – Vytauto g. 114, Kretinga. Posėdis vyks 2020 m. vasario 25 d. 10:00 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti asmenys.

   Dėl papildomos informacijos apie aukcioną kreiptis į vyr. inžinierių Nerijų Baublį, tel. 8 698 35 432, el.paštas transportas@kretingosap.lt. Parduodamą turtą galima apžiūrėti iš anksto susitarus darbo dienomis iki aukciono dienos. Turto apžiūra vyks 2020 m. vasario 3 -10 d. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).

   Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienoms iki 2020 m. vasario 25 d. 10:00 val., adresu Vytauto g. 114, Kretinga.

   Aukciono dalyvių ir žiūrovų mokestis mokamas pavedimu į sąskaitą Nr. LT114010041800090294, esančią Luminor Bank AS.

   Atsiskaitymas už parduodamą turtą per tris darbo dienas po aukciono pabaigos mokamas pavedimu į anksčiau minėtą sąskaitą.

   Parduodamo turto sąrašas:

Eil. Nr. Gar. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Pagaminimo metai Valstybinis numeris Pradinė pardavimo kaina Eur be PVM Pastabos
1. 87 SETRA 215 1 1992 BRU470 567 Iškomplektuotas, techniškai netvarkingas
2. 72 SETRA 215 1 1993 DOJ094 567 Iškomplektuotas, techniškai netvarkingas
3. 76 SETRA S215 1 1994 AHP992 567 Iškomplektuotas, techniškai netvarkingas

   Kiekvienas objektas bus parduodamas atskirai. Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra. Aukciono dalyviai ir žiūrovai turi sumokėti garantinį piniginį įnašą, kurio suma yra 10% nuo pradinės pardavimo kainos.

   Papildoma informacija ir informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamą turtą ir jo pradinę pardavimo kainą pateikiama www.kretingosap.lt.

 

Direktorius                                                                                                        Arvydas Dyburys