nutraukiami sekantis maršrutai:

Eil. Nr. Maršruto  numeris Maršruto pavadinimas Nuo

2019-12-27 iki

2020-01-02 darbo dienomis

Nuo

2019-12-30 iki

2020-01-02 pirmadieniais,

antradieniais,

ketvirtadieniais

1 2 3 4 5
1. 10 Kretinga – Vaiteliai 15.15
2. 10A Vaiteliai – Kretinga 7.25
3. 15 Kretinga – S/B „Vaiteliai“ – Vaiteliai 6.40
4. 15A Vaiteliai – S/B „Vaiteliai“ – Kretinga 15.50
5. 20 Kretinga – Budriai 6.10
6. 21A Budriai – Baubliai – Kretinga 16.15
7. 22 Kretinga – Baubliai – Nausodis – Budriai 15.10
8. 22A Budriai – Nausodis – Baubliai – Kretinga 6.50
9. 23 Kretinga – Baubliai 13.10
10. 23A Baubliai – Kretinga 13.50
11. 30 Kretinga – Kalniškiai 15.15 6.25; 13.15
12. 30A Kalniškiai – Kretinga 16.05 7.05; 14.15
13. 42 Kretinga – Salantai 6.55; 14.10
14. 42A Salantai – Kretinga 8.00; 15.20
15. 70 Kretinga – Šukė – Grūšlaukė 14.50
16. 70A Grūšlaukė – Šukė – Kretinga 6.30; 16.10
17. 71 Kretinga – Grūšlaukė 5.45
18. 80 Kretinga – Laukžemė – N. Įpiltis 14.35
19. 80A N. Įpiltis – Laukžemė – Kretinga 7.20; 16.05
20. 81 Kretinga – N. Įpiltis 6.25
21. 90A Darbėnai – Rūdaičiai – Kretinga 6.55
22. 91 Kretinga – Rūdaičiai – Darbėnai 13.45
23. 91A Darbėnai – Rūdaičiai – Kretinga 14.35
24. 92 Kretinga – Darbėnai 6.25
25. 93 Kretinga – Užpelkiai 15.20
26. 93A Užpelkiai – Kretinga 15.51
27. 94 Kretinga – Genčai 6.45; 14.10
28. 94A Genčai – Kretinga 7.15; 14.40
29. 101 Kretinga – Kartena – Kūlupėnai 6.15
30. 101A Kūlupėnai – Kartena – Kretinga 15.53
31. 102 Kretinga – Kūlupėnai 15.10
32. 102A Kūlupėnai – Kretinga 7.04
33. Ž Nr.5 Autobusų parkas – S/B “Žemaitija“ – M. Daujoto mokykla – Autobusų parkas 7.15
34. Ž Nr.5A Autobusų parkas – M. Daujoto mokykla – S/B „Žemaitija“ – Autobusų parkas 13.55

Smulkesnė informacija telefonu (8-445) 79 001.