Windows ir naršyklės aplinkos kontrasto pakeitimui paspauskite kartu 3 mygtukus: „Alt“, „Shift“ ir „Prt Scr“.

Naršyklės teksto dydžio pakeitimui laikydami nuspausta „Ctrl“ mygtuka spauskite „+“ (padidinti) arba „-“ (sumažinti) mygtukus.

 

Klaviatūros spartieji klavišai

Komanda Klavišai
Naršymas
Atgal Alt+kairėn
Backspace
Pirmyn Alt+dešinėn
Shift+Backspace
Į pradžios tinklalapį Alt+Home
Atverti failą Ctrl+O
Atsiųsti iš naujo F5
Ctrl+R
Atsiųsti iš naujo (iš tinklo, ne iš podėlio) Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Stabdyti Esc
Veikiamasis tinklalapis
Eiti į tinklalapio apačią End
Eiti į tinklalapio viršų Home
Pereiti į tolesnį kadrą (jei tinklalapyje naudojami kadrai) F6
Pereiti į ankstesnį kadrą (jei tinklalapyje naudojami kadrai) Shift+F6
Informacija apie tinklalapį  
Pirminis tekstas Ctrl+U
Spausdinti Ctrl+P
Įrašyti kaip... Ctrl+S
Padidinti Ctrl+ +
Sumažinti Ctrl+-
Originalus dydis Ctrl+0
Taisa
Kopijuoti Ctrl+C
Iškirpti Ctrl+X
Pašalinti Delete
Įdėti Ctrl+V
Atstatyti Ctrl+Y
Pažymėti viską Ctrl+A
Atšaukti Ctrl+Z
Paieška
Ieškoti šiame tinklalapyje Ctrl+F
Tęsti paiešką F3
Ctrl+G
Renkant ieškoti saituose '
Renkant ieškoti tekste /
Ieškoti ankstesnio Shift+F3
Paieška žiniatinklyje Ctrl+K
Ctrl+E
Langai ir kortelės (žiūrėkite Naršymo kortelės )
Užverti kortelę Ctrl+W
Ctrl+F4
Užverti langą Ctrl+shift+W
Alt+F4
Perkelti veikiamąją kortelę į kairę Ctrl+kairėn
Ctrl+aukštyn
Perkelti veikiamąją kortelę į dešinę Ctrl+dešinėn
Ctrl+žemyn
Perkelti veikiamąją kortelę į pradžią Ctrl+Prad
Perkelti veikiamąją kortelę į pabaigą Ctrl+Pab
Nauja kortelė Ctrl+T
Naujas langas Ctrl+N
Suaktyvinti kitą kortelę Ctrl+Tab
Ctrl+Page Down
Atverti adresą naujoje kortelėje Alt+Enter
Suaktyvinti ankstesnę kortelę Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+aukštyn
Atstatyti paskiausiai užvertą kortelę Ctrl+Shift+T
Pažymėti kortelę (nuo 1 iki 8) Ctrl+(kortelės numeris nuo 1 iki 8)
Pažymėti paskutinę kortelę Ctrl+9
Priemonės
Įrašyti į adresyną visas korteles Ctrl+Shift+D
Įrašyti į adresyną veikiamąjį tinklapį Ctrl+D
Adresynas Ctrl+B
Ctrl+I
Archyvas Ctrl+Shift+B
Teksto žymėjimas klaviatūros klavišais F7
Atsiuntimai Ctrl+J
Žurnalas Ctrl+H
Pradėti (baigti) privatųjį naršymą Ctrl+shift+P
Valyti žurnalą Ctrl+Shift+Delete
Klaidų pultas Ctrl+Shift+J
Kitkas
Automatiškai užbaigti adresą (.com) Ctrl+Enter
Automatiškai užbaigti adresą (.net) Shift+Enter
Automatiškai užbaigti adresą (.org) Ctrl+Shift+Enter
Pašalinti automatinio užbaigimo sąrašo pažymėtą elementą Delete
Visas ekranas F11
Žinynas F1
Pažymėti visą tekstą adresų juostoje Alt+D
F6
Ctrl+L
Pasirinkti arba tvarkyti ieškykles
(kai suaktyvintas paieškos langelis)
Alt+aukštyn
Alt+žemyn
F4